Sprawozdania-Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Bieżące: 

Bilans

Zestawienie zmian funduszu jednostki

Rachunek zysków i strat

informacja dodatkowa

informacja dodatkowa załącznik 1

informacja dodatkowa załącznik 2

 

2017

Sprawozdanie RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2017

Sprawozdanie RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017

Sprawozdanie RB-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30.06.2017

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.06.2017

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2017

 

2016

Sprawozdanie RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016

Sprawozdanie RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016

Sprawozdanie RB-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31.12.2016

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2016

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2016

Sprawozdanie RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2016

Sprawozdanie RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2016

Sprawozdanie RB-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30.06.2016

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.06.2016

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2016

 

Rok 2015

Sprawozdanie RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015

Sprawozdanie RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015

Sprawozdanie RB-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31.12.2015

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2015

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2015

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2015

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2015

RB-34S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2015

RB-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.06.2015

RB-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2015

 

Rok 2014

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2014

RB-34S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2014

RB-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2014

RB-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2014

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2014

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2014

RB-34S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2014

RB-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.06.2014

RB-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2014

 

Rok 2013

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2013

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013

RB-34S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013

RB-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2013

RB-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2013

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2013

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2013

RB-34S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2013

RB-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.06.2013

RB-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2013

 

Rok 2012

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2012

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2012

RB-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od poczatku roku do 31.12.2012

RB-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za rok 2012

RB-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2012

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2012
RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2012
RB-34S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2012

 

Rok 2011

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2011

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2011

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2011

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2011

 

Rok 2010

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2010

RB-28S (80104) Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2010

RB-28S (80146) Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetwoych za rok 2010

RB-28S (80148) Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2010

RB-28S (80195) Sprawozdanie z wykonania planu wydatkó budżetowych za rok 2010

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole Publiczne nr 9
Data utworzenia:2018-11-08
Data publikacji:2018-11-08
Osoba sporządzająca dokument:Irena Żak
Osoba wprowadzająca dokument:Irena Żak
Liczba odwiedzin:541